İYTE 1. Lise Bilim Kampı 5 Temmuz 2019′ da Tamamlandı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ olarak bu yıl ilk kez düzenlenen İYTE LİSE BİLİM KAMPI Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Baran’ın da katılımı ile 24 Haziran 2019 günü başladı. İYTE Lise Bilim Kampı 2019 Koordinatörü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Nalbant’ın ‘Programı Tanıtımı ve İşleyiş’ ile ilgili sunumundan sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Tanoğlu’nun konuşmasının ardından İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’ın ‘Geçmişten Geleceğe Üniversiteler ve Önemi’ başlıklı açılış konuşması ile programımızın ilk oturumu tamamlandı.

İlkini düzenlediği ve gelenekselleşeceğine inandığımız  İYTE Lise Bilim Kampı 2019 açılış programına çeşitli liselerden,  çeşitli sınıflardan lise öğrencileri, öğrenci velileri, Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof Dr. Mustafa Demir, Teknopark müdürümüz Prof. Dr.Metin Tanoğlu, öğretim üyelerimiz, idari personelimiz, bilimsel sekretarya ekibi ve Teknopark destek ekimiz katıldı.

Programımızın öğleden sonraki oturumu Elektronik ve Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Acar Savacı’nın ‘Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları’ dersi ile devam etti. Elektronik ve Haberleşme Bölümü ve Makina Mühendisliği araştırma laboratuvarları gezisi ve Mimarlık Fakültesi atölye gezisi ile gün tamamlanmış oldu.

İYTE Lise Bilim Kampı  5 Temmuz 2019 tarihinde tamamlandı. Programımızın hayata geçirilmesine ve devamının sağlanmasına katkı veren üniversitemizin akdemik ve idari personeline ve bütün birimlerimize çok teşekkür ediyorum.

 

Teşekkürler

Prof. Dr. Yusuf Baran (Rektör)

Prof. Dr. Alper Baba (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Gamze Tanoglu (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Serdar Kale (Rektör Yardımcısı)

Barış Alemdar (Genel Sekreter)

Gülsen Şahin (Genel Sekreter Yardımcısı)

Prof. Dr. Metin Tanoğlu (Teknopark Müdürü)

 

Şeniz Balcı (Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü)

Emrullah Demiraslan (Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü)

Ezgi Keskin Taldari (Bilimsel Sekreterya)

Cansu Dağlar (Bilimsel Sekreterya)

 

LİSE YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜYELERİ
Acar Savacı, Prof. Dr.
Ayten Nalbant, Doç. Dr.
Barış Çiçek, Öğr. Gör. Dr.
Canan Varlıklı, Prof. Dr.
Coşgu Ateş, Öğr. Gör.
Durmuş Ali Demir, Prof. Dr.
Emrah Gümüşboğa, Öğr. Gör.
Engin Aktaş, Doç. Dr.
Figen Ertuman, Öğr. Gör.
Fehmi Doğan, Prof. Dr.
Gamze Tanoğlu, Prof. Dr.
Gülşah Şanlı Mohamed, Prof. Dr.
Murat Barışık, Doç. Dr.
Mustafa Demir, Prof. Dr.
Sema Doğan, Öğr. Gör. Dr.
Serap Şahin, Dr. Öğr. Üyesi
Sevgi Kılıç Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi
Şükrü Güleç, Dr. Öğr. Üyesi
Yusuf Baran, Prof. Dr.

*İsimler alfabetik sıraya göre yazılmıştır.